Sebastian Sârbu este analist militar, jurist, expert anticorupție și publicist, membru UJR și MEDIASIND. A desfășurat activitate de cercetare științifică în domeniile: economic, geopolitic și socio-uman. Din 2009 devine Cavaler al Sfântului Scaun de Constantinopol. Membru al Grupului de Cercetări Interdisciplinare al Academiei Române și al Societății de Științe Istorice din România. Fost membru al Fundației Colegiului Național de Apărare (1998-1999). Inclus în programele CNR-UNESCO, în calitate de expert pe probleme de știință și religie. Publicist și membru al Clubului Presei Transatlantice din anul 2013.

Lucrări publicate: „Corupția – flagelul societății moderne”, Ed. Victor, 2005 (ediția a II-a, Ed. Edith Advertising, 2006), carte didactică intrata în circuit universitar: Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Agenția Națională de Integritate, programele de doctorat, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea de Vest din Timișoara, Biblioteca Academiei Române.

A mai publicat: „Cunoaștere și creație”, Ed. Tempus, 2004; „Cartea Națiunii”, Ed. Fundația Int. Mihai Eminescu, 2008; „Din tainele Universului”, Ed. Semne, 2010; „Infracțiunile de corupție”, Ed. Niculescu, 2013.

Comunicări științifice: Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, CNR-UNESCO în parteneriat cu Grupul pentru cercetarea și valorificarea capitalului intelectual, Forumul pentru Societatea Cunoașterii – Academia Română. Titluri comunicări: „Integrarea europeană – un proces multidimensional”, „România Europeană”, „Instituția medierii în circuitul juridic al capitalului intelectual”, „Doctrina noocrației”, „Evaluarea neliniară a structurilor organizaționale de conducere”, „Prin știință și religie spre pace și umanism”.

Articole publicate în „Avocatul tău”, revistă de investigații juridice și de analiză pe teme de cultură juridică.

Este co-autor al Enciclopediei limbii dacoromâne.

 

 

PREȘEDINTE DE ONOARE

General Teodor Frunzeti

Data nașterii: 4 septembrie 1955

PREȘEDINTE

Academician Sebastian Sârbu

Domiciliu: București, România

Data nașterii: 24 august 1978

Email: dan.sarbu37@gmail.com

Teodor Frunzeti, în prezent consilier în cadrul Departamentului Securității Naționale al Administrației Prezidențiale, a fost șef al Statului Major al Forțelor Terestre Române în perioada 3 noiembrie 2006–17 martie 2009.

Educație: Școala Militară „Nicolae Bălcescu”, Sibiu (1977); Academia de Înalte Studii Militare, București (1987); curs postacademic pentru cadre didactice, București (1991); curs postacademic superior, București (1993); curs NATO (1995); curs de utilizare a microcalculatoarelor (1995); curs de perfecționare în limba franceză, Canada (1995); doctorat în științe militare (1996); curs de perfecționare în limba engleză, SUA (1996); Colegiul de Comandă și Stat Major al Forțelor Terestre al Armatei SUA (1998); Seminarul de Management de Nivel Înalt al Națiunilor Unite, New York și Oslo (2004); Colegiul de Apărare al NATO, Roma (2005); Seminarul de Organizare și Execuție de Nivel Înalt pentru Studii de Securitate la Centrul George C. Marshall, Germania (2006); curs internațional de transformare a apărării, SUA (2006); doctorat în științe politice (2006).

Este profesor universitar asociat și coordonator de doctorat la Universitatea Națională de Apărare din București și profesor universitar asociat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Este autor și coautor a 13 cărți cu tematică militară și a 114 articole de specialitate și comunicări științifice.

Carieră: comandant de pluton la Regimentul 1 Mecanizat (1977-1980); instructor în statul major al gărzilor patriotice al sectorului 6, București (1980-1985); ofițer-student în Academia de Înalte Studii Militare, București (1985-1987); locțiitor al șefului de stat major și șef birou operații la Regimentul 1 Mecanizat (1987-1989); șef de stat major la Batalionul 452 Construcții Locuințe (1989-1990); ofițer de stat major în secția operații la comandamentul Armatei 1 (1990); lector, conferențiar și profesor la Academia de Înalte Studii Militare din București (1990-1998); profesor universitar, prorector și locțiitor al comandantului la Academia Forțelor Terestre din Sibiu (1998-2000); șef al Serviciului Strategii de Apărare din Direcția Planificare Strategică a Statului Major General (2000-2002); comandant al Brigăzii 33 Mecanizată și locțiitor al comandantului Corpului 10 Armată Teritorial (2002-2003); șef instrucție și doctrină (și inspector general al Forțelor Terestre) și comandant al Comandamentului Forțelor Terestre (2003-2004); comandant al Comandamentului 2 Operațional Întrunit „Mareșal Alexandru Averescu” (2004-2006); șef al Statului Major al Forțelor Terestre Române (2006-2009).

Distincții în România: Crucea Casei Regale a României; Crucea Națională „Serviciul Credincios”.

Distincții în străinătate: ofițer al Ordinului Legiunii de Onoare (Franța).

Teodor Frunzeti este căsătorit și are un copil.

 

 

PREȘEDINTE FONDATOR

Silviu Crăescu, dr.h.c.

Data nașterii: 29 noiembrie 1966

Silviu Crăescu este un specialist în intelligence, cu pregătire diplomatică internațională și expertiză în domeniul securității și informațiilor, certificată la nivel euroatlantic.

Este diplomat și specialist în domeniul culturii de securitate. Profesionist cu experiență în optimizarea managementului organizațional și administrativ, în protocol de stat, a organizat desfășurarea specială a evenimentelor, managementul planificării apărării pentru situații speciale și securitate societală, securitate națională și privată.

Silviu Crăescu a fost evidențiat în Revista de elită a Marinei Militare Americane ca artizan al unei instituții de nivelul STRATFOR, având misiunea de a oferi societății românești și internaționale soluții de evaluare de risc, de prevenție, de formare și de luptă cu efectele unor dezastre naturale, împotriva unor amenințări sau acțiuni ostile, precum și studii de securitate în mai toate domeniile de activitate ale unei societăți moderne, ca reacție la nevoia de liniște, siguranță, protecție, etc.

Competențe: senior economist, consultant politic, senior analist militar internațional, operator/colector de informații OSINT-HUMINT, consultant de securitate privată și rezidențială, specialist evaluator de risc în securitate și sănătate în muncă, specialist în protecție fizică, expert în apărare și securitate națională.

Carieră specializată în organizarea și gestionarea instituțiilor de apărare națională și de informații, ISTAR CC (informații, supraveghere, achiziții de ținte și recunoaștere – coordonare celule de informații), rolul și politica privind instituțiile de informații în guvern, studiul comparativ al instituțiilor de informații și concepte de formare, cultura de securitate, consultanță în domeniul securității și apărării, inteligență analitică și metodologie, agenții de informații și securitate cibernetică, informații profesionalizate, standarde și doctrină militară NATO.

Educație: cursant al Școlii NATO din Obergammen, Germania, și în cadrul Colegiului NATO din Roma, Italia; multiple cursuri militare individuale și civile; alte cursuri internaționale de pregătire operațională de implementarea legii; cursuri speciale în domeniul intervențiilor de urgență în caz de crize sau acțiuni ostile, contrainformații și spionaj militar, civil și industrial, atât în cadrul Departamentului Apărării, cât și în țări ca Belgia, Elveția și Brazilia.

 

 

VICEPREȘEDINȚI

CONSILIERI SPECIALI

Johan Obdola este președinte și fondator al International Organization for Security and Intelligence (IOSI) și unul dintre experții de top în securitate guvernamentală internațională și intelligence, orator pe subiectele narco-terorismului, criminalității transnaționale și terorismului, cunoscut de presă pentru tratarea acestor subiecte de securitate.

Experiența profesională a lui Obdola include lupta împotriva traficului de droguri, a terorismului, a narcoterorismului, criminalității transnaționale și alte amenințări la adresa securității în America Latină, Caraibe, Africa și Orientul Mijlociu. Este un orator prolific la nivel internațional pe subiecte militare, de aplicare a legii, susținând conferințe și seminarii pe teme de securitate națională, regională și internațională.

Obdola este implicat în multiple organizații nonprofit, inclusiv în calitate de consilier al Kape-Kape, o organizație nonguvernamentală din Venezuela, sau în Board of the Autism Trust Foundation din Dubai.

Zoltan Veres

Director, Sun Rise House

José Antonio Hernández, prof. dr.

Președinte fondator, WUHRHS

John Raciti este director (Sydney, Australia) al Fox Petroleum Limited, ambasador în Australia, Înalt Comisar Britanic al vicepreședintelui Comunității Națiunilor pentru Australia, Înalt Comisar Britanic pentru interesele Comunității Națiunilor, ambasador al OSI Foundation în Australia și Noua Zeelandă și ambasador în Australia al International Human Rights Commission.

Colaborează cu TGS Australia and New Zealand – APAC Regional Charter, Global Risk International și International Military Corps of Peacekeepers. Este analist pe probleme de antiterorism la Observatory against Terrorist Threat and Jihadist Radicalization al OSI Intelligence. Este implicat în protejarea afacerilor online și instituțiilor guvernamentale contra fraudelor online.

A studiat securitate și antiterorism la Swinburne University.

MEMBRU DE ONOARE

Bogdan Licu

Procuror General